jFontSize
A- A A+

 

Z przyjemnością informujemy, że wszyscy zdali egzamin maturalny!

Uczniowie otrzymali bardzo wysokie wyniki, wyższe od średnich powiatowych i wojewódzkich.

 

 

Część obowiązkowa - średni wynik:

68,3% - język polski
84,6% - matematyka (13 uczniów uzyskało wynik 100%)
93,8% - język angielski (18 uczniów wynik 100%)
100% - język rosyjski
72% - język niemiecki

Najlepsze wyniki indywidualne z poszczególnych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

język angielski 100%
język polski 95%
matematyka 98%
historia 100%
język niemiecki 98%
język rosyjski 87%
biologia 85%
chemia 93%
geografia 87%
fizyka 83%
wos 80%
informatyka 94%

26 uczniów uzyskało średni wynik z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.