jFontSize
A- A A+

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, kontynuujemy zajęcia wynikające z umów zawartych z Wydziałami : Biotechnologii i Nauk Biologicznych. Dodatkową formą współpracy jest udział naszych reprezentantów w projekcie „ Mój Pierwszy Uniwersytet” skierowanym do uczniów wykazujących zainteresowania biologią i chemią. Czwórka biologicznych entuzjastów pomyślnie przeszła eliminacje i 19. 11. 2011 r. odebrała indeksy studenckie z rąk Pani profesor Anny Okulewicz - Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych. Nad realizacją projektu czuwa Pani dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska.

Uczniowie klasy II C: Agnieszka Ciszak, Klaudia Kościelecka, Aleksandra Studzińska, Maciej Wernecki już dziś mogą pochwalić się sporymi osiągnięciami z zakresu biologii i ekologii, łącznie z pracą pod kierunkiem pracowników naukowych U. Wr. Przed nimi duże wyzwanie, bowiem przez kolejnych kilkanaście sobót będą poddani niezwykłej presji wiedzy z różnych dziedzin biologicznych, odbędą zajęcia warsztatowe i ćwiczenia laboratoryjne a wszystko to w zabytkowych gmachach starej uczelni wrocławskiej. Warunkiem ukończenia roku akademickiego w ramach programu MPU jest zdobycie zaliczeń z każdego rodzaju zajęć.

Taka forma nauki bardzo nobilituje naszych uczniów, znaleźli się w gronie czterdziestu wybrańców z województwa dolnośląskiego.
Efekty współpracy z naukowcami są widoczne w rozwoju indywidualnym każdego ucznia czego dowodem jest wyróżniona praca olimpijska Anety Marczak - uczennicy klasy III B. Komitet Centralny Olimpiady Biologicznej zgłosił pracę Anety do polskich eliminacji XXIV Konkursu Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości i sukcesów w pogłębianiu wiedzy biologicznej a za Anetę Marczak trzymamy kciuki :)

Opiekun uczniów , Beata Misiewicz.Dzisiaj, to jest 26 listopada, zgodnie z porozumieniem podpisanym przez II LO i Wydziałem Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Zakładem Mikrobiologii UWr uczniowie klasy biologiczno-chemicznej rozpoczynają cykl wykładów i zajęć warsztatowych.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg