jFontSize
A- A A+

Od  5 do 8 kwietnia 2019 roku w Gdańsku-Oliwie odbyły się zawody centralne XLV Olimpiady Historycznej, w których wziął udział również Michał. W czasie weekendu młody mediewista zmagał się zarówno z zadaniami pisemnymi, czyli wypracowaniem na temat “Papiestwo wobec Polski od chrztu do soborów powszechnych w XV wieku” oraz tekstem źródłowym traktującym o Karolu Wielkim, jak i odpowiedzią ustną, w trakcie której mógł wykazać się wiedzą z zakresu znaczenia wypraw krzyżowych, kolonizacji na prawie niemieckim czy też średniowiecznej sztuki oblężniczej.

Zwieńczeniem dwudniowych zmagań stał się otrzymany przez naszego ucznia tytuł finalisty, zwalniający go z egzaminu maturalnego z historii oraz uprawniający do pierwszeństwa w rekrutacji na wiele kierunków humanistyczno-społecznych na wyższych uczelniach w Polsce.

Serdecznie gratulujemy zarówno Michałowi, jak i jego opiekunce, pani Małgorzacie Krawczyk.