jFontSize
A- A A+

Olimpiady przedmiotowe to niełatwy, ale bardzo prestiżowy sposób uzyskania indeksu wyższej uczelni – laureaci i finaliści zawodów na poziomie centralnym uzyskują zwolnienie z egzaminu maturalnego i automatycznie 100% punktów na poziomie rozszerzonym. O skromnej ocenie celującej z przedmiotu WOS nie wspominając – tu wystarczy godnie reprezentować szkołę w regionie. Własna satysfakcja, poczucie wartości i zaspokojenie potrzeby osiągnięć, to rzecz bezcenna.

W Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej (tzw. Pułtuskiej) uczestniczyło 9 osób. Tematem zmiennym tegorocznej edycji Olimpiady był: Obywatel w Unii Europejskiej.

16 października 2009 r. odbyły się eliminacje szkolne - w ciągu godziny trzeba było odpowiedzieć na pytania testowe. Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się ci, którzy zdobyli 60% możliwych do uzyskania punktów: Magdalena Nazimek, Oskar Woźniak i Tomasz Kos z klasy III D. Wzięli oni udział w eliminacjach okręgowych we Wrocławiu 16 stycznia 2010 r.

Zakres tematyczny olimpiady podobny jest do Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Informacja dla zainteresowanych przyszłoroczną olimpiadą! Regulamin i program olimpiady dostępny jest na stronie www.wsh.edu.pl


W ramach zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym trzeba było rozwiązać test z bloku stałego (wiedza z zakresu wiedzy o społeczeństwie oraz aktualnych problemów współczesnego świata) i uzyskać ponad 50 % możliwych do zdobycia punktów. Zawody szkolne odbyły się 20 listopada 2009 r. Temat zmienny: Gospodarka i polityka. Jedynym uczniem, któremu udało się zakwalifikować do II etapu był Krzysztof Wilk z klasy II D. W dniu 23 stycznia 2010 r. uczestniczył on w zawodach regionalnych, które miały miejsce we wrocławskiej Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Nie było łatwo - 25 punktów nie wystarczyło, żeby zostać finalistą zawodów okręgowych (dopiero od 28 punktów kwalifikowano do eliminacji ustnych). Jest jednak korzyść: zdobyte doświadczenie, ocena celująca z WOS-u i wola udziału w przyszłorocznej edycji Olimpiady.

Więcej informacji na stronie www.owpsw.edu.pl


W naszej szkole wzrasta zainteresowanie uczniów Olimpiadą Wiedzy o Prawach Człowieka organizowaną przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyły się zawody szkolne. Po miesiącach przygotowań i skutecznym napisaniu testu oraz odpowiedzi na pytania ustne dotyczące nie tylko praw człowieka, ale także wiedzy z WOS-u i historii najnowszej w zawodach okręgowych w Jeleniej Górze wzięły udział, i jako jedyne reprezentowały Powiat Świdnicki, uczennice klasy III D: Magdalena Nazimek i Agnieszka Filek. Na podstawie informacji przesłanej przez Komitet Okręgowy jako jedna z 12 osób do okręgowych eliminacji ustnych zakwalifikowała się Magdalena Nazimek. Nadal są więc szanse na udział w zawodach centralnych w Toruniu. Życzymy poplątania języka!

Informacje na temat olimpiady na stronie: www.olimpiada.umk.pl


Nie tylko olimpiady dają szanse na ciekawe doświadczenia i osiągnięcia. W Konkursie Przybij Piątkę trzeba było zaprezentować w formie krótkiego filmu zmiany, jakie nastąpiły w naszym regionie po przystąpieniu Polski do UE. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II E z Dorotą Czekajło na czele, a o powiatowym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej i sukcesie uczniów klasy II D napiszą oni sami.


Ryszard Gwóźdź