jFontSize
A- A A+

Wyniki matur

100% maturzystów II Liceum Ogólnokształcącego zdało egzamin maturalny w 2014 roku. Do egzaminu przystąpiło 149 tegorocznych absolwentów.
Średnie wyniki znacznie przewyższają wyniki wojewódzkie i powiatowe.

Fakty: W części obowiązkowej (pisemnej) 19 uczniów otrzymało wynik 100% - 15 z języka angielskiego, 3 z matematyki i 1 z języka niemieckiego. W ustnej części obowiązkowej 44 absolwentów otrzymało maksymalny wynik (100%) w tym z języka polskiego 24, języka angielskiego 19 i 1 osoba z języka niemieckiego. Siedmioro absolwentów uzyskało 100% na dwóch egzaminach.
Najwyższe wyniki uczniów II LO w części pisemnej - poziom ROZSZERZONY

  • J. POLSKI 100%
  • J. ANGIELSKI 99%
  • CHEMIA 93%
  • J. NIEMIECKI 92%
  • HISTORIA SZTUKI 100%
11 uczniów II LO uzyskało średni wynik egzaminów w części obowiązkowej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

  1. Lasak Anna - 99,4%
  2. Glinka Jagoda - 95%
  3. Dąbrowska Alicja - 94,2%
  4. Łopatowska Magdalena - 93,8%
  5. Białas Anna - 93,2%
  6. Mastalerz Anna - 92,2%
  7. Wiśniewska Danuta - 92%
  8. Rusin Aleksandra - 91%
  9. Buczko Wojciech - 90,4%
  10. Zalewska Joanna - 90%

Gratulujemy!

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy ponownie uzyskali bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym w roku 2013.
Średnie wyniki znacznie przekraczają średnie wojewódzkie i powiatowe, np. średni wynik z języka angielskiego w części pisemnej to 84,6% (średnia powiatowa 72,6%), z matematyki 78,5% (średnia powiatowa 60,6%, średnia wojewódzka 64,9%).

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2012. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2012 roku do matury przystąpiło 138 absolwentów II LO.

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2010. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu.

Fakty:

  •  100% uczniów zdało egzamin maturalny w części pisemnej.
  • Wszystkie wyniki średnie egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie powiatowe i wojewódzkie.
  • 24 absolwentów uzyskało średni wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90 %
  • 25 zdających na poziomie podstawowym uzyskało wynik 100%
  • 25 zdających na poziomie rozszerzonym uzyskało co najmniej 90%