jFontSize
A- A A+

„ Nauczać – znaczy pokazywać możliwości, uczyć się – znaczy dawać sobie szansę”

23 lutego odbyły się kolejne zajęcia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów klasy biologiczno – chemicznej z ćwiczeniami laboratoryjnymi. Spotkanie rozpoczął wykład z zakresu parazytologii lekarskiej w Sali imienia Profesora Rudolfa S. Weigla. Prowadząca - Pani dr Agnieszka Perec – Matysiak wprowadziła uczniów w problematykę parazytoz – najczęściej występujących chorób, których przyczyną są protisty pasożytnicze.

Uczniowie poznali drogi zarażenia, wektory i typowe objawy wielu chorób. W tym historię malarii w Polsce – w 1921 chorowało 53 000 osób, w latach 1941-43 w Warszawie wystąpiło ognisko endemiczne, w 1963 r. uznano nasz kraj wolnym od tej choroby. Współcześnie występują rzadkie przypadki zachorowań na malarię zawlekaną, której przyczyną jest Plasmodium falciparum występujący w krajach tropikalnych. "Malaria północy" czyli babeszjoza to choroba odkleszczowa, gdzie głównie człowiek, gryzonie i bydło, w zależności od gatunku pierwotniaka, są żywicielami pośrednimi. Dużo uwagi poświęcono toksoplazmozie, pasożyt Toxoplasma gondii znany od 1908 roku łatwo się rozprzestrzenia, w Polsce seropozytywność waha się na poziomie 25-70%. Najnowsze badania wykazują wpływ pasożyta na zachowanie zarażonych myszy, zaburzenie instynktu samozachowawczego. Uczniowie zapoznali się z profilaktyką tej i wielu innych parazytoz oraz metodami ich diagnozowania. Poza dydaktyką istotnym elementem wykładu były cele wychowawcze, Pani dr Agnieszka Perec – Matysiak podkreśliła ważną rolę diagnosty laboratoryjnego, którego rzetelna praca może ratować życie chorego człowieka. Pomimo trudnej i poważnej tematyki oraz specjalistycznej terminologii wykład wzbudził zainteresowanie wśród młodzieży, po krótkiej przerwie rozpoczęły się zajęcia praktyczne w salach ćwiczeniowych. Uczniowie pod opieką dr A. Perec – Matysiak i mgr Katarzyny Buńkowskiej obserwowali preparaty omawianych protistów, większość pod imersją, z wyjątkiem Balantidium coli - „olbrzyma „ wśród pasożytniczych pierwotniaków. Mogli też stanąć oko w „oko” z Giardia intestinalis nękającą wiele osób w różnym wieku, obserwowali trofozoity i stadia dyspersyjne – cysty.

Na podsumowanie wypełnili test przygotowany przez dr A. Perec – Matysiak, poziom odpowiedzi potwierdził aktywny udział młodzieży w tego typu zajęciach. Życzliwa postawa prowadzących i przyjazna atmosfera ćwiczeń wspomagają rozbudzanie zainteresowań wśród młodych ludzi poszukujących drogi naukowej i zawodowej.

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg