jFontSize
A- A A+

10 czerwca 2016 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego
odbędzie się
II Świdnicka Noc z Biologią.

Tegorocznej edycji przyświecać będzie hasło
Warto - Wiedzieć – Więcej

17 października rozpoczął się cykl wykładów pod tytułem „Biochemiczne podstawy zdrowia” na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu.

Wraz z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczyna się kolejny etap współpracy II LO ze Świdnicy z Uniwersytetem Wrocławskim.Wraz z nowym rokiem szkolnym i akademickim rozpoczyna się kolejny etap współpracy II LO ze Świdnicy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Chociaż za oknem jest ponuro, można ciekawie i twórczo spędzić czwartkowe popołudnia w siedzibie Wydziału Biotechnologii przy ul Przybyszewskiego 63/77 we Wrocławiu.
Na listopad zaplanowano cykl wykładów pod hasłem - Ciekawość to pierwszy stopień do… Nagrody Nobla.

23 czerwca 2012 odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej edycji Projektu Edukacyjnego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego- „ Mój Pierwszy Uniwersytet”. Uroczystość poprowadziła Pani dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska – Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Edukacyjnego „MPU”. Kilka słów do młodzieży skierował Pan dr hab. Dariusz Skarżyński prof. U.Wr. – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych.

30 maja odbyły się zajęcia w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów klasy biologiczno- chemicznej z zajęciami laboratoryjnymi.

Tym razem tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z mikologii - jest to dział biologii poświęcony grzybom. Najpierw uczniowie wysłuchali wykładu pt . „Negatywne i pozytywne aspekty związane z obecnością grzybów w środowisku człowieka”. Prelegent Pan mgr Mariusz Dyląg, który jest doktorantem w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii zaprezentował bardzo ciekawy i wielowątkowy wykład. Bazując na wiedzy zdobytej przez uczniów w szkole rozwinął zagadnienia obce większości ludzi a będące tematem wnikliwych badań. Prezentacja zawierała szereg praktycznych uwag, okraszona licznymi zdjęciami i naukowym komentarzem i przy okazji była wspaniałym uzupełnieniem posiadanej przez uczniów wiedzy.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii zaprasza na serie wykładów.
Chętnych prosimy o zgłoszenie do p. Beaty Misiewicz.

Kolejny już raz grupa uczniów z klas biologiczno – chemicznych uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych. Tym razem młodzież naszej szkoły po krótkim wykładzie z enzymologii badała aktywność katalazy w różnych warunkach pH i temperatury oraz wykrywała obecność amylazy ślinowej. Kolejne ćwiczenie polegało na wykazaniu wpływu stężenia kwaśnej fosfatazy na szybkość reakcji przy wykorzystaniu fotospektrometru. Prowadzący zajęcia dr Zdzisław Wróblewski i mgr Grzegorz Dec zaangażowali wszystkich uczniów, każdy miał odpowiednią czynność do wykonania. Dla większości uczestników zajęć nie był to pierwszy kontakt z laboratorium mimo to emocje podczas wykonywania doświadczeń były ogromne.

Jaki zawód wybrać? Takie pytanie zadaje sobie każdy perspektywicznie myślący licealista. Odpowiedź jest trudna dla nie znających rynku pracy uczniów, dlatego często wpadają w pułapki stereotypów z ubiegłych lat. W ławkach szkolnych przygotowują się do egzaminu maturalnego czasami bez przekonania co do słuszności wyboru. Drugie Liceum Ogólnokształcące przygotowało dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym propozycję, która może pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań i określeniu umiejętności naszych podopiecznych, zajęcia na Wydziałach Nauk Biologicznych i Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę biologiczną ale zapoznają się także z realiami pracy w laboratoriach. Kolejną formą uaktywniania skierowaną do uczniów klas drugich i trzecich jest Projekt Edukacyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet” zorganizowany przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, projekt obejmuje jedenaście osób - są to uczniowie klasy II C.

„ Nauczać – znaczy pokazywać możliwości, uczyć się – znaczy dawać sobie szansę”

23 lutego odbyły się kolejne zajęcia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów klasy biologiczno – chemicznej z ćwiczeniami laboratoryjnymi. Spotkanie rozpoczął wykład z zakresu parazytologii lekarskiej w Sali imienia Profesora Rudolfa S. Weigla. Prowadząca - Pani dr Agnieszka Perec – Matysiak wprowadziła uczniów w problematykę parazytoz – najczęściej występujących chorób, których przyczyną są protisty pasożytnicze.