jFontSize
A- A A+

4 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły z kl. I B i I C uczestniczyli w otwarciu wystawy związanej z 30. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów 4.06.1989 r. Wystawa pod tytułem „Przez PRL ku Wolności” została uroczyście zaprezentowana w SP nr 8, a jej pomysłodawczynią jest pani Marzena Zięba. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. internowani za działalność w „Solidarności” Marek Kowalski (wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ŚFUP) i Bolesław Marciniszyn (członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZEM), a także przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego podczas wyborów 4 czerwca - Artur Sierzputowski.

Młodzież mogła zobaczyć na żywo m.in. kartki na żywność, radioodbiorniki z tamtych lat, poliestrowe koszule, portrety komunistycznych przywódców Polski, sztandar PZPR, koszulę więzienną, zezwolenie na wyjazd z miasta, plakaty wyborcze…

Wybory z 4 czerwca 1989 r. uznawane są za moment przełomowy dla procesu przemian politycznych w Polsce, gdyż były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej i zapoczątkowały zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg