jFontSize
A- A A+

W II Liceum Ogólnokształcącym mieliśmy przyjemność gościć dr. hab. Krzysztofa Kubiaka, profesora Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu . Głównym tematem wykładu był konflikt izraelsko - arabski, jego geneza i przebieg. Uczniowie byli pod wrażeniem tego , z jaką precyzją i znajomością rzeczy profesor opowiada o tych wydarzeniach , szczególnie gdy okazało się , że posiada 10 letnie doświadczenie ze służby w marynarce wojennej.

W trakcie prezentacji budziło się wiele refleksji na temat imigracji oraz zagrożeń w codziennym życiu. Kolejnym bardzo rozbudowanym tematem była Palestyna . Poznaliśmy jej historię począwszy od czasów Jezusa aż do czasów obecnych. Prelegent skupił się na kwestii rozproszenia Żydów oraz związanych z tym trudnościach, takich jak antysemityzm i dyskryminacja. Podczas wykładu przybliżył też losy takich ludów, jak: Felaszowie, Aszkenazyjczycy czy Sefardyjczycy. Profesor Kubiak opowiedział o ich zwyczajach , kuchni i charakterystycznych strojach , co bardzo ciekawiło słuchaczy.
Po zakończeniu prezentacji widzowie nagrodzili wykładowcę gromkimi brawami . Zapytani o opinię odpowiadali , że są pod wrażeniem wiedzy profesora oraz zaangażowania, z jakim opowiadał. Docenili każdy szczegół i zapewnili, że zapamiętają to spotkanie na bardzo długo.

Sandra Michałowska , kl. 1d