jFontSize
A- A A+

Miłośnicy teatru będą mogli uczestniczyć w planowanej dwudniowej imprezie, która wrosła już w kalendarz znaczących świdnickich przedsięwzięć służących promowaniu sztuki.Organizatorki kolejnych , już XIV Szkolnych Konfrontacji Teatralnych, p.prof. Mariola Mackiewicz i Halina Kopeć zapraszają dnia 29 marca br. do sali teatralnej ŚOK-u na uroczystą inaugurację scenicznych zmagań oraz na wyjątkowy i długo oczekiwany spektakl z udziałem dyrektorów i nauczycieli I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Widowisko ma na celu zaprezentowanie potencjału aktorskiego ciała pedagogicznego wymienionych szkół, które odświeży widzom znajomość lektur szkolnych : " Trylogii" H.Sienkiewicza, epopei Mickiewicza i komedii hrabiego Fredry.Zaś drugiego dnia - 30 marca- swoje podwoje dla aktorów-amatorów otworzy aula II LO na ul. Równej.
Zgłoszenia na XIV SKT będą przyjmowane w sekretariacie naszego liceum do 23 marca br.
Regulaminy SKT i karty zgłoszeń zostaną rozesłane do szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konfrontacjach.
W imieniu organizatorek - Mariola Mackiewicz