jFontSize
A- A A+

W ramach współpracy pomiędzy Wydziałem Biotechnologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego z II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świdnicy odbyły się dzisiaj Czerwcowe spotkania z Biotechnologią. Spotkanie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego, ze strony II LO uczestniczyło około 100 uczniów, przede wszystkim klas biologiczno-chemicznych i przyrodniczych, zainteresowanych biotechnologią, biologią czy też chemią. W ramach tegorocznych spotkań młodzież II LO uczestniczyła w trzech wykładach:

"Różne oblicza wirusów" prowadzone przez dra Zdzisława Wróblewskiego

"Celowane terapie przeciwnowotworowe" - pani dr Anna Szlachcic

"Biofizyka od kuchni" - pani dr hab. Joanna Grzyb

Ponadto młodzież miała okazję porozmawiać ze studentami Wydziału Biotechnologii. Pytania młodzieży związane były ze studiami oraz rekrutacją. Po każdym wykładzie uczniowie odbywała się dyskusja, młodzi ludzie mieli wiele pytań do wykładowców. Spotkanie ze strony uczelni koordynowała pani dr Maria Stasiuk-Wacławczyk - pełnomocnik Dziekana a z II LO pani Beata Misiewicz - nauczyciel biologii. Spotkania są kontynuacją Świdnickiej Nocy z Biologią.

II Liceum Ogólnokształcące będzie kontynuować współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim w kolejnym roku szkolnym i bardzo prawdopodobne, że jeszcze w tej formie - zajęć on-line spotkamy się z pracownikami i studentami z wyższej uczelni.

Przykładowe pytania młodzieży:

* Czy noszenie maseczek pomaga w ochronie przed wirusem?

* Jakie szanse ma szczepionka genowa testowana we Wrocławiu na stanie
się skuteczną bronią przeciwko wirusowi?

* Czy nawroty wirusów są częste?

* Czy chłopiec chory na ALD zakażony zmodyfikowanym wirusem HIV może zarażać inne osoby i w efekcie powodować u nich nadwyżkę w produkcji enzymu?

* Jak wygląda sprawa powikłań pochorobowych w przypadku zachorowania na SARS-Cov -2?

* Czy osoba która przechorowała wirusa SARS-COV 2 może powtórnie zachorować?

* Czy chemioterapia celowana jest stosowana we wszystkich rodzajach nowotworów i jaki jest procent jej skuteczności?

* Z czego wynika takie duże zróżnicowanie nowotworów?

* Czy są jakieś czynniki które mogłyby wpływać na przerzuty nowotworów?

* Jakie czynniki wpływają na powstawanie nowotworów u dzieci?

* Czy jest szansa że kiedyś wszystkie nowotwory będą wyleczalne?

* Jaki jest mechanizm przyjmowania takich leków w terapii celowanej?

* Co możemy robić, aby nie dopuścić do powstania nowotworów?

* Jaka jest rola białka P53 w leczeniu nowotworów?

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg