jFontSize
A- A A+

W dniach 13.12. do 15.12.2018 w Opolu odbyły się obrady Młodzieżowej Organizacji Narodów Zjednoczonych pod nazwą SilMUN, w których brał udział uczeń naszej szkoły - Grzegorz Kaczmarek (kl. II A). W trakcie kilkudniowego zlotu, przebiegającego w postaci codziennych wielogodzinnych obrad odbywających się w całości w języku angielskim, uczestnicy wcielali się w delegatów reprezentujących przydzielone im przez organizatorów kraje. 

Delegaci pracowali w grupach roboczych, m.in. komitetach, komisjach i radach, będących odwzorowaniem struktury ONZ. Symulację w formie moderowanej debaty formalnej prowadzi chair, director lub president. Podczas symulacji uczestników obowiązują procedury ONZ, a także strój formalny lub strój narodowy reprezentowanego kraju.

W zgromadzeniu brało udział 150 przedstawicieli państw, Grzegorz reprezentował Paragwaj. Jego zadaniem było przedstawienie w wystąpieniu w języku angielskim przed zgromadzeniem ogólnym stanowiska Paragwaju na bieżące problemy tego kraju i światowej polityki. W trakcie przygotowań i obrad uczestnicy zapoznają się z globalnymi problemami nękającymi współczesny świat; popularnymi tematami są m.in. problemy światowego głodu, braków w edukacji, terroryzmu, klęsk żywiołowych itp. Grzegorz uczestniczył również w pracach WHO obradującej nad szkodliwością pestycydów, uczestnicząc w przygotowaniu  rezolucji końcowej, której  treść była następnie przedmiotem dyskusji. Celem delegatów jest utrzymanie i obrona postulatów reprezentowanego państwa, a także zachęcenie przedstawicieli innych krajów do zamieszczenia części tych postulatów w rezolucji kończącej obrady.

Grzegorz uczestniczył w tego rodzaju zgromadzeniu po raz pierwszy, gratulujemy mu wzięcia udziału w MUNie, tym bardziej, że właśnie rezolucja jego grupy została przegłosowana do przedstawienia przed całym zgromadzeniem.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg