jFontSize
A- A A+

IV Świdnicka Noc z Biologią, która miała miejsce w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świdnicy, już za nami - w tegorocznej edycji uczestniczyło 250 uczniów ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i świdnickich liceów. Gościliśmy uczniów z ze szkół podstawowych numer: 1, 2, 315, 4, 8, 105 w Świdnicy oraz klasy gimnazjalne z Witoszowa Dolnego, Marcinowic, Pszenna, Jaworzyny Śląskiej i Świebodzic a także Gimnazjum Katolickie. Od czterech lat naszymi gośćmi są uczniowie z III LO i I LO w Świdnicy, którzy również w tym roku przybyli w licznej grupie.

Hasło przewodnie IV ŚNB – ,,Na tropach natury, naukowo o zdrowiu”, było inspiracją spotkania entuzjastów nauk biologicznych. Łącznie odbyło się 55 zajęć w godzinach od 15:45 do 20:45. Między zajęciami przewidziano krótkie przerwy oraz przerwę kawową dla wszystkich uczestników wydarzenia. Tematyka zajęć była różnorodna i dostosowana do odbiorcy w różnym wieku. Sposób ich prowadzenia był urozmaicony -  warsztaty, wykłady, gry dydaktyczne - te ostanie wymagały zaangażowania całej grupy, zdolności detektywistycznych, współpracy i umiejętności manualnych oraz silnej psychiki.

Prowadzący zajęcia to dr Ewa Stefańska–Krzaczek oraz studenci Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tradycyjnie Noc z Biologią rozpoczęła się krótkim słowem wstępnym w auli a następnie grupy zaproszonych uczniów pod opieką swoich opiekunów i uczniów II LO, pełniących rolę przewodników po szkole, udały się do wyznaczonych sal na zajęcia.

Zagadnienia zdrowia poruszały następujące zajęcia:

 • „Co kryje etykieta?” Prowadząca demaskowała „ zdrowe przekąski”.
 • „Tajemnice ludzkiego ciała, bierny układ ruchu”. Uczestnicy poznawali elementy szkieletu człowieka, budowę kości i ich funkcje.
 • „Bigger brain, bigger mind?” Budowa czaszki człowieka w powiązaniu z wielkością i kształtem mózgu.
 • „Wzywać policję czy antropologa sądowego?” Te zajęcia pokazały jak ważna jest znajomość budowy ludzkiego ciała i komu ta wiedza może służyć.
 • „Nietoperze, nocni łowcy owadów”. Nie dotykać  bez rękawicy ale nie bać się pomóc, na przykładzie nietoperza po rekonwalescencji.
 • „Hormony roślinne”. Hormony typu auksyny w większych stężeniach działają jak defolianty, jaka ich dawka jest bezpieczna i co wywołuje u rośliny?
 • „Mój brat niedźwiedź”. Poznaj potęgę drapieżnika i nie zbliżaj się.
 • „Nagonasienne”. Rośliny, które mają różne oblicze leczą i są niebezpieczne. 
 • „Biologia zapylania”. A problem  globalnego głodu.

Gry dydaktyczne:

 • „Kolonizacja - gra o rozmieszczeniu organizmów”.
 • „Współczesny Sherlock Holmes na tropie zbrodni”.
 • „Homo sum humani nil… czyli dlaczego ludzie zachowują się jak ludzie”.
 • „Młody taksonom”.

 Zainteresowanie uczestników i ich zaangażowanie najlepiej oddają zdjęcia z przebiegu tego naukowego wydarzenia.

Dziękujemy naszym gościom za prowadzenie zajęć, zaproszonym uczniom za aktywny udział a ich opiekunom za opiekę nad wychowankami.

Nad przebiegiem Świdnickiej Nocy z Biologią czuwali licznie zgromadzeni nauczyciele II LO im. Stefana Banacha. W trakcie zajęć zapewniona została opieka pielęgniarki szkolnej a o porządek zadbał personel sprzątający.

Uczniom naszego liceum należą się podziękowania za pomoc w przygotowaniu spotkania tak licznej grupy ludzi oraz godne reprezentowanie szkoły i sumienne wypełnianie powierzonych zadań.

Organizatorzy IV Świdnickiej Nocy z Biologią:

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego, Dyrektor Jacek Iwancz oraz koordynator  i pomysłodawca Świdnickiej Nocy z Biologią – Beata Misiewicz.

Projekt został dofinansowany ze środków Powiatu Świdnickiego.

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG15.JPG16.JPG17.JPG18.JPG19.JPG20.JPG21.JPG22.JPG23.JPG24.JPG25.JPG26.JPG27.JPG28.JPG29.JPG30.JPG31.JPG32.JPG33.JPG34.JPG35.JPG36.JPG37.JPG38.JPG39.JPG40.JPG41.JPG42.JPG43.JPG44.JPG45.JPG46.JPG47.JPG48.JPG50.JPG51.JPG52.JPG53.JPG54.JPG55.JPG56.JPG57.JPG58.JPG59.JPG60.JPG61.JPG62.JPG63.JPG64.JPG65.JPG66.JPG67.JPG68.JPG69.JPG70.JPG71.JPG72.JPG73.JPG74.JPG75.JPG76.JPG77.JPG78.JPG79.JPG80.JPG81.JPG82.JPG83.JPG84.JPG85.JPG87.JPG88.JPG89.JPG90.JPG91.JPG92.JPG93.JPG94.JPG95.JPG96.JPG97.JPG98.JPG99.JPG100.JPG101.JPG102.JPG103.JPG104.JPG105.JPG