jFontSize
A- A A+

Apostołowie Niepodległości - tym programem organizatorzy „podtrzymują płomień niepodległości”, systematycznie przybliżając osoby z Kościoła Rzymskokatolickiego, przekazując historyczną wiedzę o krzewicielach patriotyzmu po 1918 r., ludziach z minionego stulecia, którzy mieli znaczący wpływ na stan i poczucie wolności milionów Polaków.

W ostatni piątek, 16 marca 2016 r., Natalia Zarzeczna i Kinga Kępa z kl. I A oraz Dominika Styrna z kl. I B udały się na spotkanie do sali Teatru Miejskiego w Świdnicy, gdzie miały okazję wysłuchać wykładu p. dr Ewy Katarzyny Czaczkowskiej – pracownika naukowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, historyczki, dziennikarki, publicystki i biografistki. Autorki m.in. niezwykłej opowieści o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku - biograficznej pozycji o ks. kard. Stefanie Wyszyńskim. Było to bardzo interesujące wprowadzenie przed projekcją filmu w reżyserii Teresy Kotlarczyk „Prymas. Trzy lata z tysiąca”, dramatu biograficznego przybliżającego lata 1953-1956 (trzy lata z tysiąca lat polskiego chrześcijaństwa), w których ks. kard. S. Wyszyński był więziony przez komunistyczne władze PRL w opuszczonym klasztorze w Stoczku Warmińskim.

Pani dr. E. Czaczkowska wspomniała także o fakcie, iż w grudniu 2017 r. Papież Franciszek podpisał dekret związany z procesem beatyfikacyjnym Prymasa Tysiąclecia. /M.S./

01.jpg02.jpg