jFontSize
A- A A+

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

W naszej placówce realizowany jest projekt wykorzystujący dofinansowanie Unii Europejskiej z działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa