jFontSize
A- A A+

9 czerwca w budynku II LO odbyła się III Świdnicka Noc z Biologią. Było to kolejne spotkanie młodych ludzi, którzy wybrali taki sposób spędzenia piątkowego wieczoru i po raz kolejny okazało się, że mury naszego liceum przyciągają nawet po lekcjach. Podczas tegorocznej edycji ŚNB uczniowie mogli uczestniczyć w warsztatach, wykładach i zajęciach laboratoryjnych o różnorodnej tematyce. Pośród 12. przygotowanych zajęć poruszane były tematy antropologiczne, mikrobiologiczne, botaniczne, ekologiczne oraz z zakresu ichtiologii i parazytologii. Jedne z zajęć przybliżały pracę antropologa sądowego inne wyjaśniały arkana pracy detektywa naukowego.

Prowadzący zajęcia to studenci Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego realizujący własne zainteresowania w ramach studiów magisterskich i doktoranckich. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się z zaproszonymi uczniami:

 • Mgr Ewa Pyrka, mgr Natalia Kuśmierek, mgr Kinga Leśniańska z Zakładu Parazytologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii WNB UWr
 • Daniel Kulik z Muzeum Przyrodniczego UWr
 • Mgr Małgorzata Raduła, mgr Mateusz Meserszmit z Zakładu Ekologii Roślinności Instytutu Biologii Środowiskowej WNB UWr
 • Maciej Wernecki, Fabian Pikuła z MSKN Mikrobiologów
 • Oliwia Zimna ze Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli” Sowa”
 • Mgr Zbigniew Łobas z Zakładu Botaniki Instytutu Biologii Środowiskowej WNB
 • Mgr Tomasz Sienkiewicz z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców WNB UWr
 • Mgr Tomasz Sienkiewicz z Zakładu Biologii Ewolucyjnej i Ochrony Kręgowców WNB UWr
 • Mgr Adam Kotowski z Zakładu Paleontologii UWr
 • Piotr Ulwański z Zakładu Paleontologii UWr
 • Adam Drozd z Zakładu Paleontologii UWr
 • Paulina Adamczyk, Magdalena Majnert SKN Antropologów „Kostka”
 • Monika Głąbińska z SKN Antropologów „Kostka”

Koordynatorem Świdnickiej Nocy z Biologią ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego jest dr Ewa Stefańska–Krzaczek.

Uczestnikami zajęć byli uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w następującej kolejności:

 • Grupa I – Gimnazjum nr 1 i Publiczne Gimnazjum nr 2 w Świebodzicach
 • Grupa II – Gimnazjum w Marcinowicach
 • Grupa III – Gimnazjum w Pszennie
 • Grupa IV – Gimnazjum w Jaworzyny Śląskiej
 • Grupa V - Gimnazjum nr 1 w Świdnicy
 • Grupa VI - Katolickie Niepubliczne Gimnazjum Świdnica
 • Grupa VII – Gimnazjum w Witoszowie Dolnym
 • Grupa VIII – III LO w Świdnicy
 • Grupa IX – ZSBE w Świdnicy
 • Grupa X – I LO w Świdnicy

Wszystkim zaproszonym uczniom towarzyszyli ich opiekunowie z macierzystych szkół.

Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie II LO w Świdnicy – 83 uczniów i tegorocznych absolwentów.

W sumie w 55 zajęciach brało udział 244 uczniów. Dla każdej grupy przewidziano 5 jednostek lekcyjnych, które dzieliły piętnastominutowe przerwy. O godzinie 21:00 zakończyły się ostatnie zajęcia, całość przebiegła sprawnie i bez zakłóceń.

Nad przebiegiem spotkania czuwali organizatorzy, nauczyciele II LO i pani pielęgniarka.

Tegoroczna, III Świdnicka Noc z Biologią odbyła się dzięki wsparciu finansowemu lokalnych fundatorów. Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa Powiatowego, I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Świdnicy, NZOZ Osteon w Świdnicy, lek. med. Sławomira Bogusławskiego oraz pana Marka Berety. Nadleśnictwu Świdnica dziękujemy za wypożyczenie mikroskopów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i obserwacji w skali mikro.

Koordynator Beata Misiewicz

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpgmmm_7839.jpgmmm_7840.jpgmmm_7841.jpgmmm_7850.jpgmmm_7853.jpgmmm_7856.jpgmmm_7858.jpgmmm_7861.jpgmmm_7862.jpgmmm_7863.jpgmmm_7865.jpgmmm_7866.jpgmmm_7868.jpgmmm_7870.jpgmmm_7871.jpgmmm_7872.jpgmmm_7874.jpgmmm_7876.jpgmmm_7877.jpgmmm_7878.jpgmmm_7882.jpgmmm_7883.jpgmmm_7886.jpgmmm_7889.jpgmmm_7890.jpgmmm_7894.jpgmmm_7896.jpgmmm_7900.jpgmmm_7901.jpgmmm_7902.jpgmmm_7903.jpgmmm_7906.jpgmmm_7907.jpgmmm_7908.jpgmmm_7910.jpgmmm_7914.jpgmmm_7915.jpgmmm_7917.jpgmmm_7920.jpgmmm_7922.jpgmmm_7923.jpgmmm_7925.jpgmmm_7928.jpgmmm_7934.jpgmmm_7936.jpgmmm_7938.jpgmmm_7944.jpgmmm_7945.jpgmmm_7949.jpgmmm_7959.jpgmmm_7963.jpgmmm_7967.jpgmmm_7969.jpgmmm_7970.jpgmmm_7974.jpgmmm_7979.jpg