jFontSize
A- A A+
 1. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze rozpoczynają się:

           03 września 2018 r., a kończą się 21 czerwca 2019 r.

 1. Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się: 20.09.2018 r. godz. 17.00
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2018 r. - 31.12.2018 r.
 3. Ferie zimowe: 28.01.2019 r. – 10.02.2019 r.
 4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04.2019 r. - 23.04.2019 r.
 5. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

          I okres – 03.09.2018 r. - 25.01.2019 r.

          II okres – 11.02.2019 r. - 21.06.2019 r.

          W klasach III:

          I okres – 03.09.2018 r. - 25.01.2019 r.

          II okres – 11.02.2019 r. - 26.04.2019 r.

 1. Wywiadówka międzyokresowa – 21 listopada 2018 r. godz. 17.00 (konsultacje dla Rodziców).
 2. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych – 9 stycznia 2019 r.
 3. Wywiadówka półroczna - 23 stycznia 2019 r.
 4. Poinformowanie rodziców o propozycjach ocen niedostatecznych w klasach III – 15 marca 2019 r.
 5. Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II (konsultacje dla Rodziców) – 2 kwietnia 2019 r.
 6. Klasyfikacja klas III – 16 kwietnia 2019 r.
 7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III – 26 kwietnia 2019 r.
 8. Egzamin maturalny– wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od 6 maja 2019 r.).
 1. Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych w klasach I i II – 17 maja 2019 r.
 2. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych w klasach I, II (wywiadówka) – 3 czerwca 2019 r.
 3. Rada Pedagogiczna- klasyfikacja klas I i II - 17 czerwca 2019 r.
 4. Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej - 24 czerwca 2019 r.
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego - 21 czerwca 2019 r. o godz. 9.00.

Aktualny regulamin studniówki: Plik do pobrania (PDF)

Aktualny program wychowawczo-profilaktyczny ZSO w Świdnicy na lata 2015-2018: Plik do pobrania (PDF)

Przerwy między lekcjami:

 • 8:45-8:55
 • 9:40-9:50
 • 10:35-10:55
 • 11:40-11:50
 • 12:35-12:40
 • 13:25-13:30
 • 14:15-14:20

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się:

          04 września 2017 r., a kończą się 22 czerwca 2018 r.

 1. Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się:

          25.09.2017 r. – klasy III   godz.17.00

          26.09.2017 r. – klasy I i II godz. 17.00

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od: 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r.
 2. Ferie zimowe trwają od: 15.01.2018 r. do 26.01.2018 r.
 3. Wiosenna przerwa świąteczna od: 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.
 4. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:

          I okres – od 04.09.2017 r. do 12.01.2018 r.

         II okres – od 29.01.2018 r. do 22.06.2018 r.

         W klasach III:

         I okres – od 04.09.2017 r. do 12.01.2018 r.

        II okres – od 29.01.2018 r. do 27.04.2018 r.

 1. 15 listopada 2017 r.  – wywiadówka międzyokresowa – godz. 17.00.
 2. 20 grudnia 2017 r.  poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.
 3. 11 stycznia 2018 r.  – wywiadówka półroczna.
 4. 23 marca 2018 r.  – informacja o propozycjach ocen niedostatecznych w klasach III.
 5. 9 kwietnia 2018 r.  – informacja o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II.
 6. Klasyfikacja klas III  – 23.04.2018 r.
 7. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III – 27.04.2018 r.
 8. Egzamin maturalny – wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (od 4 maja 2018 r).
 1. 18 maja 2018 r.  – informacja o ocenach niedostatecznych w klasach I i II.
 2. 04 czerwca 2018 r.  – wychowawcy poinformują rodziców o ocenach końcowych
  w klasach I, II (wywiadówka).
 3. 18 czerwca 2018 r. – Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas I i II.
 4. 21 czerwca 2018 r. – plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej.
 5. Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 22 czerwca 2018 r. o godz. 10.00.

 

Fundacja Edukacji Międzynarodowej o tydzień przedłużyła termin naboru wniosków w XVII Konkursie Stypendialnym „zDolny Śląsk”. Uczniowie i absolwenci dolnośląskich szkół mogą składać wnioski do 22 września 2017. Decyduje data stempla pocztowego.

Wykaz podręczników dla klas I wykorzystywanych w II LO w roku szkolnym 2017/2018: Plik do pobrania (PDF).

Wykaz podręczników wykorzystywanych w II LO w roku szkolnym 2017/2018: Plik do pobrania (PDF).

Aktualny regulamin studniówki:

Format pliku:PDF
--POBIERZ--

 • Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się: 01.09.2016r.
 • Wywiadówki w miesiącu wrześniu odbywają się:
  • 21.09.2016r. – klasy I, II, III (środa)
 • Zimowa przerwa świąteczna trwa: od 23.12.2016r. do 31.12.2017r.
 • Ferie zimowe trwają: od 13.02.2017r. do 26.02.2017r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: od 13.04.2017r. do 18.04.2017r.
 • Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa okresy:
  • I okres – od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres – od 30.01.2017r. do 30.06.2017r.
   W klasach III:
  • I okres od 01.09.2016r. do 27.01.2017r.
  • II okres od 30.01.2017r. do 28.04.2017r.
 • Wywiadówka międzyokresowa: 16.11.2016r. godz. 17.00.
 • Informacje dla rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych: do 11.01.2017r.
 • Wywiadówka półroczna: 01.02.2017r. godz. 17:00.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach III: do 24.03.2017r.
 • Informacja o proponowanych ocenach końcowych w klasach III i wywiadówka międzyokresowa klas I i II: 10.04.2017r. godz. 17:00.
 • Klasyfikacja klas III: 24.04.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III: 28.04.2017r.
 • Egzamin maturalny – wg kalendarza Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • Informacja o ocenach niedostatecznych w klasach I i II: do 19.05.2017r.
 • Wychowawcy poinformują rodziców o ocenach końcowych w klasach I, II: do 05.06.2017r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego: 23.06.2017r. o godz. 10.00.