jFontSize
A- A A+

7 marca klasa 1B miała okazję wysłuchać w czytelni szkolnej filozoficznego wykładu profesora Zdzisława Grześkowiaka - emerytowanego nauczyciela I LO, polonisty, filozofa i religioznawcy. Tematem spotkania były „Odwieczne marzenia człowieka o równości ludzi”.

Na początek wykładowca zaznaczył, że ludzi można podzielić na egalitarystów i elitarystów. Ci pierwsi uważają, że w społeczeństwie powinna panować całkowita równość. Natomiast ci drudzy - wręcz przeciwnie – że ludzie nigdy nie będą sobie równi, nawet po śmierci.

Wyróżniamy trzy rodzaje równości według egalitarystów: wspólnotową, partycypacyjną i obywatelską. Ale czy możliwe jest wcielić je w życie? Z historii znamy wiele przykładów dążeń do równości: Wielka Rewolucja Francuska, działalność komunistów, ruch sufrażystek… Jednak profesor wyjaśnił, że całkowita równość między ludźmi sprawiłaby, że przestaliby się rozwijać i zabrakłoby impulsu do pracy nad sobą.

Więc jaką postawę należy przyjąć? Zrozumieliśmy, że równość znaczy przede wszystkim zachowanie godności każdego człowieka. I nie należy być obojętnym wobec tych, którzy pragną po prostu godnego życia. Wtedy na pewno uczynimy świat nieco lepszym.

Dziękujemy za cenną lekcję panu Zdzisławowi Grześkowiakowi i czekamy na więcej!

Nicole Ochocka z kl. 1B

 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg