jFontSize
A- A A+

Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

Krzysztof Kamil Baczyński, Kolęda

W kończącym się roku 40-lecia pontyfikatu (16 października 1978 r.-16 października 2018 r.) Papieża Jana Pawła II (1920-2005), Patrona Świdnicy od 8 maja 2012 roku, wspominamy Homilię na Boże Narodzenie z 1998 roku:

Wraz z zastępami aniołów i ze zdumionymi pasterzami my także śpiewamy dzisiaj pełni radości: „Christus natus est nobis: venite, adoremus”. „Chrystus nam się narodził, pójdźmy z pokłonem”. Od betlejemskiej nocy aż po dzień dzisiejszy Narodzenie Chrystusa opiewają radosne hymny, które wyrażają czułą dobroć Boga zasianą w ludzkich sercach. We wszystkich językach świata celebruje się uroczyście te największe i pełne pokory wydarzenie: Emmanuel, Bóg na zawsze z nami. Ileż przejmujących pieśni wiąże się z Bożym Narodzeniem w kulturze każdego narodu! Któż nie zna wzruszenia, jakie one budzą? Ich melodie pozwalają przeżyć na nowo tajemnicę Świętej Nocy; są świadectwem spotkania Ewangelii z drogami ludzkimi. Tak, Boże Narodzenie zamieszkało w sercu narodów, które zgodnie patrzą z podziwem na Betlejem.

Z Homilii Ojca Św. Jana Pawła II na Boże Narodzenie

Orędzie Urbi et Orbi, 25 XII 1998

Jakże nieustannie i mocno wzruszamy się tymi niepowtarzalnymi Świętami, tą wysublimowaną miłością i pięknem. W bieżącym roku kultywujemy je w szkole m.in. gazetką ANIELSKIE PIENIA, czyli fragmentami przepięknych wierszy o Bożym Narodzeniu polskich poetów: Cypriana K. Norwida (1821-1883), Jana Kasprowicza (1860-1926), Konstantego I. Gałczyńskiego (1905-1953), ks. Jana Twardowskiego (1915-2006), Krzysztofa K. Baczyńskiego (1921-1944), Czesława Miłosza (1911-2004), Ernesta Brylla (1935-)…

Dzisiaj także, wraz z dwutygodniową Helenką - córeczką naszych Absolwentów, pierwszą wnuczką naszej Pani profesor - wkraczamy z wielką radością i nadzieją w rok przyszły. Oby dla niej i dla nas wszystkich był jak najszczęśliwszy, w pokoju i miłości przeżyty.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Zachęcamy do lektury refleksji teologiczno-historycznych na temat istnienia aniołów w tradycji biblijnej, sztuce, literaturze. Przepięknie zilustrowany albumu ks. Wiesława Al. Niewęgłowskiego (teologa) i Janusza Rosikonia (fotografika) pt. Anioły (wyd.3) dostępny jest w bibliotece szkolnej./M.S./

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg